GIF - Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere

GSK

GSK er for dig, der skal supplere en gymna-
sial uddannelse med et - eller flere fag på
et højere niveau for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelseGIF

GIF er for dig, som er flygtning eller ind-
vandrer med mindst 12 års skolegang og
som ønsker at sidestille en ikke-adgangs-
givende gymnasial eksamen, du har aflagt
i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen  COOKIEPOLITIK

GIF indeholder to fagpakker: Hum-GIF og Nat-GIF. Du skal vælge én af de to fagpakker.

Hum-GIF består af fagene:
Dansk A, Historie B, Engelsk B, Matematik C og Biologi C.

Nat-GIF består af fagene:
Dansk A, Historie C, Engelsk B, Matematik A, Fysik B og Kemi B.

Undervisningen foregår om dagen. Der er krav om fuld studieaktivitet.
Kurserne varer et år.

Hvordan kommer jeg ind
Som flygtning eller indvandrer med mindst 12 års skolegang er du berettiget til optagelse på GIF, hvis du gennem supplering i fagpakker ønsker at sidestille en ikke-adgangsgivende gymnasial eksamen, du har aflagt i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen.

Der er derudover følgende krav for optagelse:
Matematik GIF   timetal á 60 min        Humanistisk GIF   timetal á 60 min
Dansk A 240   Dansk A 240
Engelsk B 135   Engelsk B 135
Historie C 60   Historie B 135
Matematik A 125   Matematik C 125
Fysik B 125   Biologi C 75
Kemi B 60      

GIF tilbydes på Hvidovre Gymnasium & HF og HF & VUC FYN Odense.

For yderligere information og optagelse skal du henvende dig til koordinatorskolen i det område, hvor du ønsker at tilmelde dig.

Ansøgningsfristen er 15. august
Efter denne dato optages på ledige pladser.