Optagelse

GSK

GSK er for dig, der skal supplere en gymna-
sial uddannelse med et - eller flere fag på
et højere niveau for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelseGIF

GIF er for dig, som er flygtning eller ind-
vandrer med mindst 12 års skolegang og
som ønsker at sidestille en ikke-adgangs-
givende gymnasial eksamen, du har aflagt
i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen  COOKIEPOLITIK

Du ansøger om optagelse elektronisk via koordinatorskolernes hjemmesider.

Du kan også søge på et særligt skema, som kan hentes her på siden. Skemaet skal du printe ud og udfylde. Derefter skal du sende det til den aktuelle koordinatorskole på én af følgende måder

  1. som brev med posten eller
  2. ved at scanne skemaet og sende det til koordinatorskolens mailadresse som vedhæftet fil

Du kan få vejledning om GS ved at henvende dig til en af GS-koordinatorerne:


Du kan også få vejledning om GS på Studievalgcentrene www.studievalg.dk, på Uddannelsesguiden www.ug.dk eller på e-vejledning www.evejledning.dk.

Optagelsesskemaer
Ønsker du at tilmelde dig ved at udfylde et optagelsesskema, som du sender eller afleverer til den aktuelle koordinator, skal skemaet printes ud, underskrives og sendes sammen med eksamensbeviser m.m.

Hent skema til GSK kurser 2018-2019 til udprintning og udfyldelse
Hent skema til GSK kurser 2018-2019, der kan udfyldes elektronisk, før det udprintes


Hent skema til GIF kurser 2018-2019 til udprintning og udfyldelse
Hent skema til GIF kurser 2018-2019, der kan udfyldes elektronisk, før det udprintes


Bemærk: Det er kun muligt at blive optaget på samme fag én gang. Der kan ske ændringer i løbet af året. Hold øje med skolernes hjemmesider.

Tilmeldingsfrist:
5. juli for Sommerkurser
15. august for kursusstart efterår
1. december for kursusstart forår
På kurser, der starter på andre tidspunkter, se skolernes hjemmesider.

Husk: Optagelse i god tid gør det lettere at opfylde netop dine ønsker om tidspunkt m.m.

Optagelsesskemaerne er alle i Pdf-filformatet, der kan læses af programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet kan hentes gratis på adressen: http://get.adobe.com/dk/reader