Gymnasial Supplering

GSK

GSK er for dig, der skal supplere en gymna-
sial uddannelse med et - eller flere fag på
et højere niveau for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelseGIF

GIF er for dig, som er flygtning eller ind-
vandrer med mindst 12 års skolegang og
som ønsker at sidestille en ikke-adgangs-
givende gymnasial eksamen, du har aflagt
i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen  COOKIEPOLITIK

GSK er et tilbud til dig, der har en adgangsgivende eksamen til videregående uddannelser, men som mangler et niveau i et eller flere fag for at kunne opfylde uddannelsesspecifikke adgangskrav.

Der findes 2 former for gymnasial supplering


Undervisningen foregår på gymnasier, hf-kurser, VUC, studenterkurser, handelsgymnasier og tekniske gymnasier.

Kurserne er primært komprimerede forløb på 3-12 uger.

Undervisningen foregår om dagen og/eller om aftenen. Der er krav om fuld studieaktivitet. Kurserne afsluttes med prøve umiddelbart efter undervisningen. Skriftlig prøve afholdes dog kun 3 gange om året.

Nogle fag/niveauer tilbydes også som virtuel undervisning.
Se menupunktet UNDERVISNINGSSTEDER

Bemærk! På en lang række videregående uddannelser blev adgangskravene skærpet fra 2008. Tjek altid adgangskravene på www.ug.dk eller spørg hos Studievalg, hvor du også kan få generel information om GS.

Bemærk! Det er kun muligt at blive optaget på samme fag én gang.