Økonomi

GSK

GSK er for dig, der skal supplere en gymna-
sial uddannelse med et - eller flere fag på
et højere niveau for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelseGIF

GIF er for dig, som er flygtning eller ind-
vandrer med mindst 12 års skolegang og
som ønsker at sidestille en ikke-adgangs-
givende gymnasial eksamen, du har aflagt
i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen  COOKIEPOLITIK

SU
Du kan ansøge om SU på korte og intensive forløb.

Forbruget af SU, mens du læser GSK, betyder ikke noget for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

Se mere på www.su.dk, hvor du også skal søge om SU

Deltagerbetaling
På GSK er undervisningen gratis, hvis du begynder senest d. 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen.
GS-ansøgere til dette tilbud, der påbegynder kurset efter ovennævnte tidspunkt, skal betale for deltagelse efter reglerne om enkeltfagsundervisning. Deltagerbetalingens størrelse er den samme i hele landet. For ansøgere til GIF er undervisningen gratis.

OBS!
Deltagerbetalingen er fastsat til 550 kr. pr. fag.

SPS
Du kan søge SPS også til Gymnasial Supplering (GSK og GIF).
Angiv i den elektroniske ansøgning, hvilken skole undervisningen foregår på.
Søg i god tid.

Specielt vedr. sommerkurser GSK: Ansøgning om SPS til en IT-rygsæk på grund af ordblindhed skal afleveres til GS-koordinator senest 15. maj, hvis du ønsker rygsækken fra sommerkursets start. Når først du har IT-rygsækken, kan du selv overflytte bevillingen til den skole, hvor undervisningen foregår.

OBS:
På KVUC er det desværre ikke muligt at søge om SPS til en IT-rygsæk på et sommerkursus.

Ungdomskort og kontantrabat
Reglerne om ungdomskortet kan læses på www.ungdomskort.dk. Klik på linket. Log på mitUngdomskort for at komme videre til siden, hvor du kan bestille ungdomskort. Nedenfor er aftrykt reglerne for kontantrabat på et ungdomskort, hvis du selv har lagt penge ud til rejser, iden du modtager kortet.

Har du købt dit periodekort uden rabat - altså til fuld pris - kan du i særlige tilfælde efterfølgende få rabatten udbetalt kontant bagefter. Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for Uddannelsesstøtte afgør, om du kan få kontantrabat.

Du kan kun få kontantrabat i de tilfælde, hvor du ikke selv er skyld i de forhold, der gør, at du ikke har fået rabatten. Du kan for eksempel ikke få kontantrabat, hvis du ikke har søgt rabat i tide og derfor måtte købe et periodekort uden rabat.

Du kan søge om kontantrabat, hvis du opfylder disse minimumskrav:
Ansøgningsfrist
5. juli for sommerhold
Bemærk! Indsend din ansøgning inden 1. juni, hvis du ønsker at søge om ungdomskort til din sommersupplering, da der er minimum 14 dages behandlingstid.