Kontakt

GSK

GSK er for dig, der skal supplere en gymna-
sial uddannelse med et - eller flere fag på
et højere niveau for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelseGIF

GIF er for dig, som er flygtning eller ind-
vandrer med mindst 12 års skolegang og
som ønsker at sidestille en ikke-adgangs-
givende gymnasial eksamen, du har aflagt
i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen  COOKIEPOLITIK

Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby
tlf. 9817 2833, fax 9817 2907, www.nghf.dk/gs

Aarhus Hf og VUC Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C
tlf. 8732 2500, fax 8732 2598, www.aarhushfogvuc.dk/gs

Odense Katedralskole Jernbanegade 34, 5000 Odense C
tlf. 6612 2240, fax 6612 2991, www.odensekatedralskole.dk/gs

KVUC Sankt Petri Passage 1, 1165 København K
tlf. 8232 6690, fax 8232 6701, www.kvuc.dk

Niels Brock Nørre Voldgade 34, 1358 København K
tlf. 3341 9100, fax 3341 9134,
www.brock.dk/gs

Spørg en e-vejleder www.evejledning.dk

Regionale Studievalgscentre www.studievalg.dk

UVM - undervisningsministeriet www.uvm.dk

UddannelsesGuiden www.ug.dk

SU www.su.dk

Kontakt webmaster