FAQ

GSK

GSK er for dig, der skal supplere en gymna-
sial uddannelse med et - eller flere fag på
et højere niveau for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelseGIF

GIF er for dig, som er flygtning eller ind-
vandrer med mindst 12 års skolegang og
som ønsker at sidestille en ikke-adgangs-
givende gymnasial eksamen, du har aflagt
i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen  COOKIEPOLITIK

Ofte stillede spørgsmål eller FAQ (Frequently Asked Questions)

 1. Kan jeg søge GSK?
  Ja, hvis du har en afsluttet en gymnasial eksamen f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, IB, GIF, GU eller en afsluttet erhvervsuddannelse med 1 fag på c-niveau – eller en tilsvarende eksamen (f.eks. fra udlandet).

 2. Hvad kan jeg bruge GSK til?
  Du kan kun bruge GSK til supplering i ét eller flere fag på bestemte niveauer, som du mangler for at komme ind på en konkret videregående uddannelse. Du har også mulighed for at karakterforbedre, hvis du har dumpet faget på din ungdomsuddannelse eller hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav.

 3. Hvordan tilmelder jeg mig GSK?
  Du ansøger om optagelse ved at gå ind på den enkelte koordinators hjemmeside:


  eller du kan ansøge ved at udfylde, printe og underskrive ansøgningsskemaet fra www.gsdanmark.dk. Ansøgningsskemaet sender du sammen med kopi af dit eksamensbevis for din adgangsgivende eksamen til én af de 5 koordinatorer, afhængigt af hvor i landet du ønsker at supplere. Adresserne står på side 3 i ansøgningsskemaet.

  HUSK, Vi kan ikke tilmelde dig GSK, før vi har en ansøgning fra dig.

 4. Kan man søge om optagelse på GSK, inden man har sit eksamensbevis?
  Ja, hvis den gymnasiale ungdomsuddannelse endnu ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, bliver man betinget optaget og skal eftersende en kopi af eksamensbeviset straks efter eksamen.

 5. Hvornår er der ansøgningsfrist?
  For sommerhold er ansøgningsfristen 5. juli.
  For efterårshold er ansøgningsfristen den 15. august.
  For forårshold er ansøgningsfristen den 1. december.

  Send din ansøgning i god tid inden fristen. Optagelse i god tid gør det lettere at opfylde netop dine ønsker om tidspunkt m.m.

 6. Skal jeg betale for GSK?
  Undervisningen er gratis, hvis man begynder senest den 1. oktober 2 år efter, at den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Derefter betales kr. 450,- pr. fag. Du vil modtage oplysning om betaling fra den skole, du er optaget på.

 7. Skal jeg møde til undervisning?
  Ja, der er mødepligt på GSK-hold. Dit fravær registreres løbende og kan i yderste konsekvens medføre udmeldelse.

 8. Hvorfor kan jeg fx ikke få GSK-spansk, når jeg vil læse medicin?
  Spansk er ikke et specifikt adgangskrav på medicinstudiet.

 9. Kan jeg følge samme fag på samme niveau på GSK igen?
  Nej, heller ikke selvom du dumper faget. Dog kan der i helt særlige tilfælde gives tilladelse til at du på ny følger det samme fag på det samme niveau. Du skal derfor huske at afmelde dig kurset inden kursusstart, da det ellers tæller som et forsøg.

 10. Hvor længe varer GS-kurserne?
  Kurserne er altid tilrettelagt i koncentrerede forløb, som varer fra ca. 3-12 uger.

 11. Skal man betale for bøgerne?
  Bøgerne lånes, men man skal selv skaffe ordbøger og lommeregner.

 12. Hvor mange fag kan jeg supplere på sommerkurserne?
  Du kan kun supplere i ét af de fag, der bliver udbudt på koordinatorernes hjemmesider.

 13. Kan jeg tilmelde mig et sommerkursus på GSK mellem 2. g og 3. g?
  Nej. Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen.

 14. Kan jeg komme på lige det hold, jeg ønsker?
  Du kan ønske, at suppleringen tilpasses evt. arbejde, anden undervisning, børnepasning o.a., men der er ingen garanti for, at dine ønsker kan blive opfyldt. Det er heller ikke alle fag, der planlægges som fx aftenundervisning. Hvis der er for få ansøgere til et GSK-hold dér, hvor du har søgt, bliver du tilbudt plads på et andet undervisningssted.

 15. Hvor mange timer skal man have for at få SU til gymnasial supplering?
  Man skal have minimum 16 timer om ugen og forløbet må maksimalt strække sig over 12 uger.

 16. Kan man få SU til karakterforbedring?
  Ja. Man kan ansøge om SU til at karakterforbedre, hvis man har dumpet faget på sin ungdomsuddannelse eller hvis man har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav.

 17. Hvornår får jeg besked om, at jeg er optaget?
  Du vil modtage svar vedrørende optagelse, undervisning og starttidspunkt senest en uge før kursusstart. Du modtager besked fra den skole, du bliver optaget på.

 18. Kan jeg søge befordring til GSK?
  Ja, du kan søge ungdomskort på www.ungdomskort.dk, såfremt du er SU-berettiget.